G09-3042-0

D/A-Wandler für MultiChoice QUATTRO: 4-Kanal-16-Bit-D/A-Wandler, Wandlungsrate 100 kHz, Ausgangsspannungen (0-10V, ±10V). Es stehen so 8 Analogausgänge zu Verfügung.

4-Kanal 16-Bit D/A-Wandler

© Copyright 2021 - Goldammer GmbH